Foundation for Local Government Reform
Пакет нормативни актове
прегледана: 7056
Информираме всички общински екипи, ангажирани с разработването на Общинските планове за развитие, че на електронната страница на ФРМС (в частта Законодателство ) бихте могли да ползвате целия пакет от нормативни документи, необходими при създаването на плановите документи: Методически указания за разработване на Общински планове за развитие
Закон за регионалното развитие
Наредба за определяне на показателите за обособяване на видовете райони за целенасочено въздействие
Наредба за условията и реда за приемане, финансиране и изпълнение на стратегиите, плановете и програмата за регионално развитие
Правилник за организацията и дейността на областните съвети за развитие;
Правилник за организацията и дейността на регионалните съвети за развитие

Предложение за Регламент за Европейския фонд за регионално развитие - 2007 - 2013 г.

19 стр., на английски език

Предложение за общите разпоредби за Структурните фондове - 2007 - 2013 г.

95 стр., на английски език
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]