Foundation for Local Government Reform
Партньорски форум
прегледана: 5786


ФРМС, МРРБ и Прайм Консултинг проведоха на 31 октомври 2008 г. в Русе Форум „Възможности за създаване на партньорства за кандидатстване с проектни предложения по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г.”
Целта на форума бе да събере на едно място български и румънски организации, желаещи да кандидатстват със съвместно проектно предложение по втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г.
Участваха над 100 представители на НПО и публични организации от трансграничния район от България и Румъния.
В първата сесия бяха представени условията за кандидатстване по втората покана за набиране на проектни предложения, обявена на 1 октомври 2008 г.
Във втората сесия бяха обособени три работни групи по приоритетните оси на програмата, по време на които бяха споделени идеи за конкретни проектни предложения, бяха обсъдени възможности за партньорство между участниците.
Форумът бе организиран по проект за Техническа помощ за бъдещата Програма за трансгранично сътрудничество България и Румъния в периода 2007 – 2013 г. по проект BG 2005/017-455.01.04-01.
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]