Foundation for Local Government Reform
Партньорство за обществено здраве
прегледана: 5110
Модел за партньорство между неправителствени организации и местна власт с сферата на общественото здраве описаха членовете на Екип за новаторски практики към ФРМС.
 
Екипът е създаден и действа в рамките на проект „НПО – надеждни партньори за развитие”, финансиран по оперативна програма Административен капацитет, съфинансирана от Европейски социален фонд.

Модел за партньорство между неправителствени организации и местна власт с сферата на общественото здраве
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]