Foundation for Local Government Reform
Партньорство за открито управление
прегледана: 4407
На 22 януари 2014 по инициатива на Гергана Жулева, изпълнителен директор на Програма Достъп до Информация, в офиса на ПДИ се състоя втора среща на организации на гражданското общество, ангажирани с инициативата Партньорство за открито управление (ПОУ). Целта беше организациите да обсъдят възможните механизми и форми за участие в изработването на новия План за действие на правителството в рамките на ПОУ.

Срещата бе организирана в контекста на представения на 29 ноември 2013 доклад на българското правителство по напредъка в изпълнение на ангажиментите, заложени в Националния оперативен план в рамките на глобалната инициатива "Партньорство за открито управление" в парламентарната Комисия за взаимодействие с граждански организации и движения; на предстоящото публикуване на доклада на независимия експерт за оценка по ПОУ за България в края на януари 2014 и изготвянето на нов План за действие на българското правителство, който би трябвало да бъде готов през април 2014.

Внимание бе обърнато на препоръките на координационното звено по ПОУ по изготвяне на новите Планове за действие на правителствата в посока преосмисляне на приоритетите въз основа на оценка на изпълнението на първите планове. В препоръките се отчита, че участието на гражданското общество в партньорството е проблем почти навсякъде. Координационното звено разпространи Pъководство за национален диалог по ПОУ.

В срещата участваха представители на организации, които следят развитията по ПОУ и чиято дейност е свързана със застъпничество за прозрачно и открито управление и гражданско участие в различни сфери на управлението. Това бяха Програма Достъп до Информация; Фондация за реформа в местното самоуправление; Industry Watch; Институт за пазарна икономика; Български център за нестопанско право; Фондация „Общество.БГ”; НПО „Линкс”. Взе участие и Румяна Бъчварова – директор на агенция Маркет Линкс и координатор на инициативата „Партньорство за открито управление” от страна на правителството до май 2013 г. Финансовият репортер от в-к „Труд” Цветелина Йорданова също участва в дискусията. От името на независимия експерт за оценка по ПОУ за България Людмила Георгиева, на срещата присъства Петър Лазаров от Движение ДНЕС.

След оживена дискусия, участниците решиха да подготвят кратки предложения за включване в новия План за действие на правителството.

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]