Foundation for Local Government Reform
Победители
прегледана: 5347

На 4 май 2005 г. в София ФРМС проведе семинар на тема "Готови ли са българските общини за членство в Европейския съюз?". Семинарът се проведе в рамките на Програма Информационна мрежа на местните власти - ЛОГИН на ФРМС, с финансовата подкрепа на Институт Отворено общество - Будапеща и Американската агенция за международно развитие. Това бе заключителното събитие на Тематичния конкурс на ФРМС за иновационни практики на тема "Евроинтеграция: предоставяне на информация и реализиране на успешни европейски проекти". В конкурса се състезаваха общо 50 иновационни практики, подадени от общински специалисти, регионални асоциации на общини и неправителствени организации. На семинара бяха отличени победителите в конкурсa на ФРМС, като наградите бяха разделение в две категории - предоставяне на информация за ЕС и успешни европейски проекти.

Първа награда в категорията за предоставяне на информация за ЕС получи Гимназия "Свети Климент Охридски" - гр. Елхово. Практиката бе представена от Красимира Петкова, ученичка от 10 клас в гимназията. Проектът
Младо Елхово - млада Европа е насочен към популяризиране на европейската идея на местно равнище, като е създаден уникален за страната училищен Евроцентър за информация и услуги в областта на европейската интеграция. Общо 50 младежи са преминали обучения за процеса на разширяване на ЕС. Организирани са Младежки евродни, по време на които над 300 участници са дискутирали върху ролята на гражданите в процеса на присъединяване.Второ място в тази категория бе присъдено на Сдружение Инициатива за регионално икономическо развитие на района на АЕЦ Козлодуй (ИРИРК) за създаването на Регионална Евродеск точка КРЕДИ - открита на 25 януари 2005 г., с участието на повече от 50 младежи и представители на партньорски институции, организации и предприятия.

С третата награда бе отличена Община Сливен в партньорство с Фондация за развитие на регион Сливен за осигуряването на достъпен информационен канал чрез Евротелефон за жителите на малките населени места, възрастните хора, хората с ограничени финансови възможности и хора, които нямат достъп до глобална мрежа.Първа награда в категорията за успешни европейски проекти получи Община град Добрич в партньорство с ОУ "Христо Ботев". Г-жа Донка Кюприбашиева, общински съветник в ОС - град Добрич и помощник директор в ОУ "Христо Ботев", представи полезни практики за Евроинтеграцията във взаимоотношенията Община - Училище, в резултат на което се гради активно партньоство, обогатява се учебният процес и се създават модерни взаимоотношения учител - ученик .

Второ място бе отредено на АТГСР "Дунавска Добруджа" с практиката за създаване на комуникационен мост за трансгранично сътрудничество чрез издание на членовете на Еврорегион Дунав Изток . Основатели на Еврорегиона са АТГСР "Дунавска Добруджа", Общините Добрич и Силистра и трите румънски окръга Констанца, Кълъраш и Яломица.Трета награда получи Сдружение "Знание" - Ловеч за изпълнението на проект по програма ФАР Работилница за надежда. Проектът е реализиран в отговор на потребностите и мечтите на децата и младежите с увреждания от Ловеч да се обучават и развиват своя потенциал. Създаден е Дневен център за деца и възрастни - нова социална услуга в общността, работилница по приложни изкуства и готварство и компютърна зала.

В семинара взеха участие 48 представители на общински администрации, неправителствени организации и регионални асоциации, които бяха запознати с проблемите по готовността на България на регионално и местно ниво за членство в ЕС, както и с възможностите за участие в хоризонтални програми на ЕС.

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]