Foundation for Local Government Reform
Покана за НПО
прегледана: 5095
Фондацията за реформа в местното самоуправление съвместно с Община Пазарджик и район Оборище, Столична община, започна изпълнението на проект “Принципите на добро управление: гражданите и местните власти - сближаване на позициите”.Проектът се финансира от Bulgaria Fund.
Конкретни цели на проекта са:
1.      да предложи конкретни промени във вътрешно-административните процедури на местната администрация с оглед постигане на по-голяма прозрачност и достъпност и по-добро прилагане на принципите на добро управление; и
2.      да повиши разбирането на прилагането на принципите на добро управление и да активира местните общности за изпълнение ролята на коректив в работата на местната власт, и чрез изпълнение през 2009 г. на два подбрани на конкурсен принцип тримесечни проекта на местни организации (всеки на стойност 4000 щ.д.).
За анализа на актуалната ситуация и предложението на бъдещи мерки за по-ефективна и прозрачна местна власт от ключово значение за нас е Вашият поглед върху прилагането на принципите за добро управление от Община Пазарджик и Район Оборище.
Обръщаме се към Вас с молба да попълните приложения въпросник (4 стр.), като впоследствие ще разчитаме и на Вашето участие в дискусионна среща.
 
На Конференцията във Валенсия през октомври 2007 г. европейските министри на местното и регионално развитие официално приеха Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво. Стратегията беше подкрепена от Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа с Резолюция (2007-239) и от Парламентарната асамблея и Конференцията на международните неправителствени организации. През февруари 2008 г. Стратегията бе официално одобрена и от Комитета на министрите на СЕ.
Всички страни-членки бяха поканени да се възползват от постановките на Стратегията по отношение на доброто управление, като започнат прилагането на нейните инструменти и същевременно като осъществяват други подходящи специфични инициативи или действия, насочени към усъвършенстване на управлението на местно ниво.
 
12 принципа на добро управление:
-          Честно провеждане, представителност и обществено участие по време на избори, участие на гражданите в управлението
-          Отзивчиво и непрекъснато във времето се посрещат нуждите и очакванията на гражданите
-          Ефикасност и ефективност
-          Откритост и прозрачност
-          Върховенство на закона
-          Етично поведение
-          Компетентност и капацитет
-          Иновации и отвореност за промени
-          Устойчивост и дългосрочна ориентация
-          Стабилно финансово управление
-          Защитени граждански права, липса на дискриминация
-          Отчетност
 
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]