Foundation for Local Government Reform
Покана 2 - новини
прегледана: 5521

Приключи етапът на оценка на постъпилите проекти по втора покана на Фонда за подкрепа на НПО в рамките на ФМ на ЕИП по критерии за административно съответствие и допустимост. От постъпили 383 проекта на етап качествена оценка преминават 321. Разпределението по приоритетни области е следното:

Приоритетна област 1: Опазване на околната среда и подпомагане на устойчивото развитие
Брой получени проекти: 103
Брой проекти, преминали на етап качествена оценка: 84
Разполагаем бюджет в областта по втора покана - 334 447 евро

Приоритетна област 2: Предоставяне и развитие на социални услуги, като здравни грижи и грижи за деца
Брой получени проекти: 150
Брой проекти, преминали на етап качествена оценка: 119
Разполагаем бюджет в областта по втора покана - 316 171 евро

Приоритетна област 3: Развитие на гражданско общество и защита на човешките права
Брой получени проекти: 130
Брой проекти, преминали на етап качествена оценка: 116
Разполагаем бюджет в областта по втора покана - 218 275 евро

Информация за одобрените за финансиране проекти по втора покана на Фонда за подкрепа на НПО в рамките на ФМ на ЕИП ще бъде публикувана на сайта през месец септември 2009 г.

 

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]