Foundation for Local Government Reform
Ползотворни срещи
прегледана: 5808

Е кипът на ФРМС в рамките на Програма Подобряване на социалната среда , финансирана от Фондация Чарлз Стюарт Мот , организира на 14 и 15 юли учебно пътуване за 12 представители на общините, работещи по Програмата, чиято основна цел бе да представи добри проекти и модели в областта на предоставяне на социални услуги и социална интеграция в различни общности в страната.

В рамките на пътуването бяха посетени Габрово, Дряново и Ботевград, където участниците в пътуването бяха запознати с възможни решения на съществуващи проблеми на местно ниво, свързани с интеграцията и грижата за хора в неравностойно положение, деца в риск, деца с увреждания и социален патронаж.

Младежко християнско дружество ИМКА - Габрово представи проекта си Младежка територия - Габрово - шанс за социална рехабилитация на деца и младежи в неравностойно положение ; Дружеството за умствени и психически увредени лица - Дряново запозна гостите с проекта си Защитени жилища за лица с интелектуални затруднения ; и Фондация Социални норми - Ботевград представи проектите си Център за социална рехабилитация и интеграция и Социален асистент .

Чрез посещения на място и разговори с хората, пряко въвлечени и ангажирани с реализацията на проектите, представителите на общините и местните общности, участващи в Програма Подобряване на социалната среда , имаха възможност да придобият по-конкретна представа за възможните начини и подходи за осъществяване на инициативи със социална насоченост и да почерпят опит и идеи от свои колеги от страната.

Изказваме горещата си благодарност на домакините от Габрово, Дряново и Ботевград за гостоприемството, откритостта и полезността на споделения с нас опит.

На снимката: Г-жа Аврамова от Дружеството за умствени и психически увредени лица запознава колеги с проект Защитени жилища за лица с интелектуални затруднения

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]