Foundation for Local Government Reform
Помощ за изграждане на ОЦУИГ
прегледана: 5600

ФРМС продължава да предоставя консултантска и методическа помощ на български общини, демонстрирали своята готовност и висока мотивация да изградят общински центрове за услуги и информация за гражданите (ЦУИГ) със собствени сили. Чрез своите експерти ФРМС и Екипът за новаторски практики в местното самоуправление съдействат при разработване на проекти за изграждане на ЦУИГ, съвместно с общински специалисти и партньори на общините.

В процеса на разработване и реализация на проектите си общините имат възможност да получат разнообразна информация и компетентни консултации във връзка с:

- разработване и внедряване на цялостен проект за общинска информационна система;

- организация на работата в оперативните звена с цел подготовка и реализация на процесите по извършване на услуги за гражданите;

- организация на технологичните процеси по предоставяне на автоматизирани услуги;

- организация и определяне на функционалното предназначение на работните места в центровете;

- системно администриране на общинските бази данни;

- структура и съдържание на общинска интернет-страница и др.

За повече информация:

Тодор Младенов,

Екип Финансиращи програми

02/976 89 40;976 89 89

[email protected] 

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]