Foundation for Local Government Reform
Почетна грамота за изключителен принос
прегледана: 11047
На тържествена церемония във Военния клуб на 4 януари 2007 година министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов връчи почетни грамоти за изключителен принос към укрепване на партньорството в областта на устойчивото интегрирано регионално развитие и популяризирането на традициите, историята, културата и постиженията на българските региони като част от територията на Европейския съюз и Европа на регионите.

Учредяването на почетната грамота е част от проект "Регионално развитие на България - достижения и бъдеще. Популяризиране на българските региони като част от Европа на регионите" на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, включен в Националната Програма за отбелязване на присъединяването на Република България към Европейския съюз.

Почетни грамоти получиха Майкъл Хъмфрис, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, и Нийл Буне, постоянен представител на ПРООН за България, областни управители, кметове на общини, представители на медиите, частния сектор.

От неправителствените организации с приз бяха отличени г-жа Гинка Капитанова - изпълнителен директор на Фондация за реформа в местното самоуправление, г-жа Елза Григорова - и.д. изпълнителен директор на асоциация "Национална мрежа за бизнес развитие", г-н Борис Бъров - изпълнителен директор на Българско дружество за защита на птиците, г-н Росен Василев - изпълнителен директор на Българска фондация "Биоразнообразие", и г-н Бранимир Ханджиев - главен директор "Международни и организации и програми", Българска стопанска камара.

Предвижда се инициативата да продължи като ежегоден форум "Дни на българските региони" като част от стратегията на министерството за популяризиране на българските региони в страната и извън нея.

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]