Foundation for Local Government Reform
Практическо обучение на фасилитатори
прегледана: 6482

От 3 до 5 ноември 2006 г. в София ФРМС ще проведе трети път тази година курс Практическо обучение на фасилитатори . Целта на обучението е да се подобрят уменията на участниците за ръководене на екипи, водене на дискусии, работни срещи, форуми и фокус групи.

В резултат от курса участниците ще умеят:

- да се представят успешно пред аудитория

- да формулирате подходящи въпроси, тези и задачи към групата

- да водят дискусии

- да използват различни методи на мозъчната атака

- да перифразират

- да постигат съгласия в група

- да използват пространството и езика на тялото по подходящ начин

Методи на работа:

- индивидуални презентации,

- практическо фасилитиране на работна среща

- упражнения по креативност

- самостоятелна работа

Такса за участие: 300 лв. (таксата включва работни материали, кафе-паузи, обеди)

В края на обучението участниците получават Сертификат.

За повече информация:
Николета Ефремова
02/976 89 32
[email protected]

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]