Foundation for Local Government Reform
Предаване на опит
прегледана: 5436

14 представители на местните власти и на бизнес общността от Армения участваха в едноседмична обучителна програма, организирана от ФРМС от 12 до 18 септември 2004 г. Основна цел на обучението бе гостите от Армения да задълбочат знанията и възможностите си за водене на проактивна политика в икономическата сфера на местно и регионално ниво на базата на опита на България.

Обучителният модул бе насочен към обмяна на опит, ноу-хау и успешни практики в сферата на местното икономическо развитие, стратегическото планиране и прозрачното управление. Специално внимание бе обърнато на: как да се мобилизират ресурсите на общността; как да се определят приоритетните сектори в икономиката на града/общината; как да се изгради и прилага стратегия за икономическо развитие, как да се промоцират предимствата на дадена община и да се привличат нови бизнеси, както и да се подкрепя и разширява местния бизнес; как да се увеличава прозрачността в предоставянето на услуги на гражданите и бизнеса.

Гостите от Армения имаха възможност да се запознаят с успешни български практики на централно, регионално и местно ниво, НПО-сектора и бизнеса, да проучат съществуващите модели и подходи в България за повишаване качеството на живот.

На участниците бяха представени успешни примери на политики за икономическо развитие и обществено-частни партньорства в Севлиево, Габрово, Трявна, Добрич и Стара Загора.

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]