Foundation for Local Government Reform
Пресконференция по проект
прегледана: 4642
На 29 октомври 2020 г. от 13.00 ч. в Дом на културата „Борис Христов“ (ул. „Гладстон“ №15), гр. Пловдив, бе проведена Пресконференция по проект „Демократизиране на процесите на формиране и прилагане на политики в градовете с районно деление – София, Пловдив и Варна“, изпълняван в партньорство от Сдружение „Регионална асоциация за развитие и иновации - Мизия“ (РАРИ-Мизия) и Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС), с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия в рамките на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Участници в пресконференцията бяха Здравко Сечков (ръководител на проекта), членове на екипа, представители на Община Пловдив.

На пресконференцията присъстваха представители на местни медии, които взеха участие и в проведената след това кръгла маса на тема „Участие на гражданите в управлението на градовете с районно деление – предизвикателства и добри практики“.

По време на пресконференцията беше представена основната цел, дейностите и очакваните резултати от изпълнението на проекта, както и напредъка и постиженията до момента, като бе отделено специално внимание на предстоящите събития – провеждането на структурирани публични дискусии по модела "Обществен форум“ (по 3 сесии във всяка община – София, Пловдив и Варна), както и последващата Обществена кампания за подкрепа на законодателни промени, създаващи условия за активно гражданско участие в общините с районно деление.

Active Citizens Fund

www.activecitizensfund.bg

Image Image
Image Image
Прикрепени файлове
Snimka_pressconf_1.jpgSnimka_pressconf_1.jpg
Snimka_pressconf_2.jpgSnimka_pressconf_2.jpg
Snimka_pressconf_3.jpgSnimka_pressconf_3.jpg
Snimka_pressconf_4.jpgSnimka_pressconf_4.jpg

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]