Foundation for Local Government Reform
Признание за ФРМС
прегледана: 5796


Инициатива Местно самоуправление към Американската агенция за международно развитие - България 

по повод приключването на работата си в България благодари на екипа на ФРМС за успешното партньорство и принос за развитието на местното самоуправление в страната

април 2007 г.

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]