Foundation for Local Government Reform
Програма за компостиране
прегледана: 7402

ФРМС и Асоциацията на еколозите от общините в България обявяват конкурс за набиране на кандидати за мултиплициране на проект "Въвеждане на програма за компостиране в българските общини".

Мултиплицирането на проект "Въвеждане на програма за компостиране в българските общини " се осъществява по линия на Програмата за техническо побратимяване между български и американски общини, пета фаза, като координиране то на дейностите за мултиплициране на проект а по договор се изпълнява от Асоциацията на еколозите от общините в България (АСЕКОБ) .

Информация за изпълнението на проекта в общините Тунджа, Болярово и Елхово за в ъвеждане на програма за компостиране в селските райони може да намерите на уеб-страницата на ФРМС.

Конкурсът ще се проведе по следната процедура:

1. Кандидатите за участие трябва да попълнят приложения формуляр-въпросник и да го изпратят в АСЕКОБ срок до 10 септември 2005 г.

2. През октомври 2005 г. ФРМС и АСЕКОБ съвместно ще организират обучение за общини, които проявяват интерес към мултиплициране на проекта и кандидатстват за участие в програмата.

3. ФРМС и АСЕКОБ ще изберат не повече от 5 общини, които ще участват в Програмата за техническо побратимяване, пета фаза и ще мултиплицират проекта с помощта на специалисти от АСЕКОБ , Община Тунджа и Община Болярово.

Участниците ще бъдат избрани в зависимост от условията за мултиплициране на проекта в съответната община, на база на разбирането за необходимостта от прилагане на проекта, както и на база на резултатите от обучението на специалистите.

ФОРМУЛЯР-ВЪПРОСНИК

Прикрепени файлове
1.doc1.doc

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]