Foundation for Local Government Reform
Проект "Гражданско участие..."
прегледана: 3827

Разгледайте материалите, изработени по проект "Насърчаване на гражданско участие в политиките за регионално и местно развитие" (към юли 2015 г.). Това са:
  • Анализ на заинтересованите страни в процеса на формиране и изпълнение на политики за регионално и местно развитие
  • Преглед и анализ на законодателната рамка на политиката за регионално и местно развитие с фокус върху проблемните области, които ограничават участието на гражданите в процеса
  • Първа част на видео-филм, провокиращ дискусия за важността на гражданското участие в политиките
Ще ги намерите на:

http://bit.ly/1ObpB02


Проектът "Насърчаване на гражданско участие в политиките за регионално и местно развитие" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

www.ngogrants.bg


Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]