Foundation for Local Government Reform
Проект в Летница
прегледана: 7664

На 27 и 28 февруари 2007 г. екип на ФРМС Консулт проведе дискусионни срещи и фокус-групи с участието на различни представители на местната общност в Община Летница, за да получи адекватна и неформална обратна информация, нужна при разработването на Стратегията за местно икономическо развитие на общината. Екипът ни проведе интервюта с над 50 души от град Летница и 3-те населени места – с. Горско сливово, с. Крушуна и с. Кърпачево. Участие в местните срещи взеха представители на общинското ръководство и администрацията; бизнеса и работодатели; млади хора и ученици; пенсионери; земеделски производители; кметове на населени места и живущите в селата предприемачи и млади семейства; учители и представители на образователни институции; читалищата.

Резултатите от срещите ще бъдат обобщени и директно използвани в процеса на създаване на Стратегията за икономическо развитие на общината, тъй като те предлагат информация за състоянието и проблемите, които съществуват на местно ниво; показват желанието и посоката за развитие на територията на общината и дават представа относно основните сектори, които имат потенциал за икономическо развитие.

Редом с проведените срещи бе организирано и обучение за представители на местната общност, посветено на стратегическото планиране на местното развитие в контекста на възможностите, които дава подходът ЛИДЕР на Европейския съюз за развитие на селските райони.

Инициативите са част от проект „Планиране на местното икономическо развитие на Община Летница”, реализиран от ФРМС Консулт в рамките на Програма „Активни услуги на пазара на труда”.Среща с младите хора от СОУ "Бачо Киро" - Летница

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]