Foundation for Local Government Reform
Проект за повишаване квалификацията на образователни институции
прегледана: 4419

През месец ноември 2004 г. ФРМС започва работа по двугодишен проект "Управление на ученето през целия живот (УЦЖ) чрез ефективно сътрудничество и разбирателство между образователните институции". Проектът се финансира по програма Грюндвиг 1 на Европейската комисия и е продължение на проект "Прилагане на принципите на учене през целия живот в образованието", осъществяван от Фондацията в периода октомври 2003 - юни 2004 г.

Целите на двугодишния проект са: разработване на обучителен курс "Управление на ученето през целия живот на различните образователни нива" и подготовката на учебен материал.

Курсът ще бъде с продължителност от 5 дни или 36 учебни часа и ще бъде предлаган на управленските екипи от различни образователни институции - училища, центрове за професионално обучение, университети и други организации, предлагащи курсове за обучение на възрастни. Ще бъде сформиран и международен екип от лектори, който ще тества курса в шестте страни участнички в проекта.

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]