Foundation for Local Government Reform
Проект за читалища в малки общини
прегледана: 8098

През ноември 2004 г. ФРМС започва изпълнението на проект "Обучението на възрастните - добавена стойност към работата на неправителствените организации, изградени на основата на местните общности". Проектът е двугодишен и се финансира по програма Грюндвиг 1 - централизирани дейности на Европейската комисия.

Основната цел на проекта е да подпомогне укрепването на неправителствени организации в малки общини и превръщането им в центрове за обучение. В рамките на проекта ще бъдат разработени програми за обучение в 5 области, посочени като най-важни от местната общност. Към всеки модул ще бъдат подготвени и учебни материали. Дейностите ще се осъществяват едновременно в България, Румъния и Полша с консултантската помощ на експерти от Германия и Великобритания.

В България за работа по проекта ще бъдат подбрани 5 читалища.

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]