Foundation for Local Government Reform
Професионална квалификация - есен 2006
прегледана: 5502

През месец октомври 2006 г. започва есенният цикъл обучения за професионална квалификация, които Центърът за обучение и квалификация към ФРМС организира съвместно със Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Курсовете са тридневни в рамките на 24 академични часа.

Цената на един курс е 120 лв. с ДДС.

В края на обучението участниците получават удостоверение от Софийския университет.

Темите и датите на провеждане са както следва:

20 - 22 октомври 2006 г. : Разработване на проекти по програми на ЕС

27 - 29 октомври 2006 г. :
Структурни фондове на ЕС. Оперативни програми. Финансиране на програми за периода 2007 2013 г. по линия на Оперативните програми

3 - 5 ноември 2006 г. :
Местно икономическо развитие и маркетинг (нов модул)


10 - 12 ноември 2006 г. :
Успешно представяне пред публика


Формуляр за регистрация можете да изтеглите
тук.

За повече информация:
Николета Ефремова
тел.: 02/976 89 32
e-mail: [email protected] 

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]