Foundation for Local Government Reform
Публично представяне
прегледана: 5736

Кой:

Фондация за реформа в местното самоуправление

КАКВО?

Публично представяне на експертна разработка на тема

"Европейският съюз и страните от ОССЕ: състояние и развитие на отношенията в областта на сигурността и утвърждаването на демократичните ценности и традиции. Ролята на България"
в рамките на Комуникационната стратегия за присъединяване на България към Европейския съюз

Анализът на взаимоотношенията ЕС - ОССЕ в областта на сигурността и налагането на демократичните ценности и стандарти е насочен към възможните сфери и начини за сътрудничество между двете организации най-вече в областта на сигурността, ранното предотвратяване на конфликти, регулирането на кризи и след-конфликтно възстановяване.

КОГА?

31 март 2005 г. от 10.00 часа

КЪДЕ?

София, ул. Лазер Станев 1, Заседателна зала, Център за изследване на демокрацията

НА ВЪПРОСИТЕ ЩЕ ОТГОВАРЯТ:

Ралица Джубраилова, МВнР

Владимир Шопов, СУ Климент Охридски

- автори на разработката

Поканени са:

представители на МО, МВР, МВнР, НПО, работещи в областта, студенти и преподаватели от СУ Св. Климент Охридски и УНСС.

За повече информация се обръщайте към:

Марина Димова, ФРМС, 0898 21 65 05

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]