Foundation for Local Government Reform
Първи месец на гражданския мониторинг, Кнежа
прегледана: 3371

На 26 май 2011 г. в залата на Читалище „Борба” - гр. Кнежа се проведе среща - инструктаж за осъществяване на граждански мониторинг на публична услуга „Поддържане на уличната мрежа” в Община Кнежа. Целта на срещата бе участниците да се запознаят с целите на мониторинга върху предоставяната публична услуга и изготвената методика за нейното наблюдение. Представен бе и въпросникът за оценка на състоянието на уличната мрежа. На срещата присъстваха 26 представители на различни неправителствени организации, граждани и предприемачи, които изразиха готовност да се включат в процеса на гражданско наблюдение.

Наблюдението ще се извършва в периода юни - ноември 2011 г. Ежемесечно ще се подготвя доклад за оценката на състоянието на уличната мрежа в населените места на Община Кнежа, който ще включва и предложенията на гражданите до кмета на Общината.

В резултат на направено проучване сред бизнеса на Община Кнежа за удовлетвореността от предоставяните публични услуги и след проведена дискусия за избор на услуга, която да бъде мониторирана от гражданите, участниците се спряха на две услуги - домашен социален патронаж и поддържане на уличната мрежа в Общината.

Втората услуга - домашен социален патронаж - ще се извършва от ползвателите й - трудноподвижни самотни възрастни хора. На тях начините и сроковете на наблюдение бяха представени лично.

Изработени са и разпространени листовки и плакати, разясняващи гражданското наблюдение.

 

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]