Foundation for Local Government Reform
Първи стъпки
прегледана: 5946Стартира партньорска инициатива на Министерството на земеделието и горите, Програмата на ООН за развитие и Фондацията за реформа в местното самоуправление, която цели да информира заинтересованите страни в областта на развитието на селските райони относно идеята за сформиране на Национална селска мрежа на България. Информационната кампания е част от проект
Селска мрежа и ЛИДЕР , който насочва своите усилия към подобряване на готовността на местно ниво за по-ефективно използване на възможностите, които страната ни ще има по линия на фондовете на Европейския съюз за развитие на селските райони и ще работи за създаването на Националната селска мрежа.

Първата стъпка по посока на формирането на Националната селска мрежа - каквато всяка страна членка на Европейския съюз следва да създаде, е предоставяне на информация и широко оповестяване на концепцията за Селската мрежа на България. Това ще даде възможност на всички потенциални участници в Мрежата - фермери, земеделски камари, групи производители и асоциации на земеделски и горски кооперации, браншови организации, нестопански организации, Местни инициативни групи, читалища, общини и техните сдружения, Министерството на земеделието и горите и неговите регионални структури и др. да научат повече за идеята и да припознаят своето място в една такава национална платформа за обмен на информация и партньорски инициативи за развитието на селските райони.

За повече информация, запознайте се с
предварителната програма на информационната среща.
Представяме и предварителния график на провеждане на информационните срещи по региони, за да дадем възможност на всички заинтересовани да се включат в кампанията:

10 октомври 2006 г. - Благоевград
13 октомври - Вършец
17 октомври - Шумен
18 октомври - Велико Търново
24 октомври - Пловдив
25 октомври - Ямбол


За да потвърдите своето участие в една от посочените срещи е нужно да попълните и върнете обратно
заявката за участие на електронна поща [email protected].

За повече информация:
Марина Димова, координатор на проекта, ФРМС
тел.: 02/9768931 и
www.flgr.bg, бутон Селска мрежа

Станете част от Националната селска мрежа на България!


Победител в Конкурса за лого на Националната селска мрежа е Десислава Георгиева!

Честито на Десислава!
ФРМС благодари на всички участници в конкурса и на всички, които се отзоваха на поканата да гласуват и изберат логото на националната селска мрежа!

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]