Foundation for Local Government Reform
Работна дискусия в Кнежа
прегледана: 3779

На 26 януари 2011 г., сряда, в сградата на Община Кнежа се състоя среща на местни НПО с екипа на ФРМС в рамките на проект „Граждански мониторинг за ефективно управление на публичните ресурси”.

Бяха представени резултатите от проучване сред бизнеса в общината за оценка на публичните услуги на местно ниво (вижте приложения файл).

Участниците в срещата изразиха задоволството си от качеството на услугите на местно ниво. Препоръките за подобрение и обогатяване на услугите бяха най-вече в социалната сфера и изграждане на дом за възрастни хора.

Другата сфера, която има нужда от подобрение, участниците дефинираха като „поддръжка на общински пътища, улична мрежа”.

Общините Кюстендил, Гоце Делчев и Кнежа са партньори на ФРМС в реализацията на проекта.

Този проект се финансира от Фондация „Америка за България”.

Фондация „Америка за България” подпомага развитието и растежа на динамичен частен сектор в полза на свободна и демократична България. Основана през 2008 година, Фондацията е наследник на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден от Правителството на САЩ чрез Американската агенция за международно развитие. Грантовете, които Фондация „Америка за България” предоставя, продължават отношенията на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България.


Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]