Foundation for Local Government Reform
Равносметка 2010
прегледана: 3850

През 2010 г. електронният седмичник на ФРМС излезе в 49 броя.

Е-Седмичникът представи през годината:

  • 154 възможности за обучения и стажове и
  • 589 възможности за финансиране и конкурси.

През 2010 г.  онлайн базата с добри практики на бъргапски НПО и общини бе обогатена с 47 нови практики.

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]