Foundation for Local Government Reform
Равносметка 2013
прегледана: 3999

>> e-Седмичник през 2013 г. излезе в 48 броя и ви представи:

 • 632 възможности за финансиране и конкурси;
 • 134 възможности за обучения и стажове.

>> Абонатите на седмичника на ФРМС нараснаха от 13 700 в края на 2012 г. на 14 727 в края на 2013 г.

>> Онлайн базата данни с добри практики през 2013 г. бе обогатена с 42 нови практики.

>> В Онлайн библиотека за 2013 г. бяха публикувани в електронен вид 66 нови издания на български език и 12 – на английски, от които най-голям интерес предизвикаха:

 • Анализ на социалното предприемачество в България, 632 сваляния
 • Интеграция на ромската общност в България и Румъния, 384 сваляния
 • Неравенството в България – динамика, сравнителен анализ и причини, 317 сваляния
 • Младежкото доброволчество в България, 304 сваляния
 • Гъвкавите форми на заетост и конкурентоспособността на българските предприятия, 266 сваляния
 • Училище за всички, Модул за обучение на педагогически екипи за управление и финансиране на дейности в мултиетническа среда, 236 сваляния
 • Практическо помагало за механизми за стимулиране на участието на младежи в обществения живот на местно ниво, 197 сваляния
 • Европейски опит и практики за междуобщинско сътрудничество. Резултати от проучване ролята на сдруженията на общините в България за насърчаване на междуобщинското сътрудничество, 194 сваляния
 • Гражданите и администрацията – от двете страни на закона, 188 сваляния
 • What works for Roma inclusion in the EU. Policies and model approaches, 176 сваляния
 • Сборник с добри практики за включване на гражданите в решенията и политиките на местно ниво, 173 сваляния
 • Развитие на гражданското общество в България: тенденции и рискове, 145 сваляния
 • Education and integration of children and students from different ethnic groups and socially disadvantaged backgrounds, 134 сваляния
 • Наръчник за местни власти по прилагането на Закона за народните читалища и Закона за обществените библиотеки, 125 сваляния
 • Наръчник за многообразието в медиите, 125 сваляния
 • Път към знание и позитивна промяна, 121 сваляния
 • Границите на приобщаването? Изследване на мнението на хора от ромски и неромски произход в шест държави-членки на Европейския съюз, 119 сваляния - Варианти за икономическа политика. Предимства и недостатъци, 114 сваляния
 • Работа на местната администрация и възприятия за корупция: мнението на бизнеса, 114 сваляния
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]