Foundation for Local Government Reform
Равносметка 2014
прегледана: 3857
E-Седмичник през 2014 г. излезе в 49 броя и ви представи:
  - 636 възможности за финансиране и конкурси;
  - 370 възможности за обучения и стажове.

>> Абонатите на седмичника на ФРМС нараснаха от 14 727 в края на 2013 г. на 15 985 в края на 2014 г.

>> Онлайн базата данни с добри практики през 2013 г. бе обогатена с 47 нови практики.

>> В Онлайн библиотека за 2014 г. бяха публикувани в електронен вид 64 нови издания на български и английски език, от които най-голям интерес предизвикаха:

  - Национален план за изпълнение на европейската гаранция за младежта, 2014 – 2020 г. – 672 сваляния
  - State of the World's Minorities and Indigenous Peoples 2014 – 578 сваляния
  - Когато в класа ми има дете със СОП – 431 сваляния
  - Методология за усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на административни услуги и Наръчник за прилагането й – 391 сваляния
  - Знанието е защита! - Какво трябва да знаете, за да работите успешно в Германия? – 315 сваляния
  - Наръчник за учителя: Младите хора между реалното и виртуалното – 292 сваляния
  - Практическо ръководство за разработване и управление на проекти по програма „Европа за гражданите” – 271 сваляния
  - Education for Roma: the potential of inclusive, curriculum-based innovation to improve learning outcomes – 261 сваляния
  - Бележник 2014: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата? – 246 сваляния
  - Медии и демокрация: Свобода, плурализъм, право – 242 сваляния
  - ИПИ: Преглед на напредъка на България по стратегията Европа 2020: заетост – 163 сваляния
  - София – град на мъдростта – 153 сваляния
  - Доклад относно проблемите пред неправителствените организации в България – 137 сваляния
  - Национална стратегия за учене през целия живот 2014-2020 г. – 137 сваляния
  - Анализ на социалното предприемачество в България – 124 сваляния
  - Наръчник за родители на петокласници – 114 сваляния
  - Набиране на средства от музеите в България (2013 ) – 111 сваляния
  - Редовен икономически доклад за ЕС11 (EU11 RER) – 106 сваляния
  - Наръчник за родители на първокласници „Добре дошли в училище, родители!“ – 98 сваляния
  - Корупцията продължава да спъва икономическата свобода, потвърди доклад – 95 сваляния
  - Преглед на добри практики с интервенции за ромско включване – 93 сваляния
  - Индикатори за прозрачност и почтеност при обществените поръчки – 92 сваляния
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]