Foundation for Local Government Reform
Равносметка 2016
прегледана: 3234


>> Абонатите на седмичника на ФРМС нараснаха от 16 700 в края на 2015 г. на 17 230 в края на 2016 г.

>> Онлайн базата данни „Иновационни практики“ на страницата на ФРМС през 2016-а бе обогатена със 102 нови практики и общият брой на публикуваните от 1998 г. практики достигна 1545 практики.

>> Онлайн библиотеката за 2016 г. предостави достъп до над 60 нови издания в електронен вид на български и английски език.

>> През септември 2016 г. е-Седмичникът на ФРМС навърши 15 години.

През 2016 г. той излезе в 51 броя и ви представи информация относно:

- 619 възможности за финансиране и конкурси;

- 315 възможности за обучения и стажове.

Искрени благодарности за Седмичника! Истински подвиг е, че в продължение на 15 години ФРМС успява да го поддържа. За мен Седмичникът е най-полезният източник на информация, голяма част от работата ми е свързана с неговото съдържание и затова го чета "топъл" още във вторник вечер. Пожелавам още дълги години да го има!
Диана Бебенова-Николова, Силистра, септември 2016

Бих искала искрено да Ви благодаря за това, че съществувате. Благодаря Ви за усилията, които полагате да съберете, обработите и представите информация, предназначена за хора с разностранни интереси, по най-добрия начин. Абонат съм на вашия седмичник от години и го намирам за изключително полезен.
Наистина, възможности за финансиране на обучение и специализации се обявяват на електронните страници на съответните програми, но търсенето и своевременно достигане до необходимата информация изисква много време и носи реален риск от пропускането на конкретни срокове.
Вашият седмичник е може би единственият източник на концентрирана информация, предоставяна от различни по рода си програми.
Весела Чалова,  преподавател в Университета по хранителни технологии – Пловдив, септември 2016

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]