Foundation for Local Government Reform
Равносметка
прегледана: 4832
От януари до края на юни 2012 г. ФРМС издаде 24 броя на своя е-Седмичник и в тях публикува:
- 347 възможности за финансиране и конкурси;
- 91 възможности за обучения и стажове.

Чрез е-Седмичник до абонатите достигнаха 25 нови издания от Онлайн библиотека, като най-голям интерес предизвикаха:
- Наръчник за оценка на изпълнението на местните услуги - 137 сваляния
- Антидискриминационно право - наказателно-правни аспекти - 102 сваляния
- Ефективно управление и устойчиво развитие на структурите на гражданското общество в контекста на местната финансова политика - 102 сваляния
- Гражданите решават. Форми за гражданско участие във вземането на решения на местно ниво (2011) - 85 сваляния
- Нов подход към интеграцията на хората с увреждания в България - 82 сваляния
- Местната и регионална демокрация в България - 77 сваляния
- София - град на многообразието, наръчник - 76 сваляния
- Оценка на националната система за почтеност - 70 сваляния
- България: Благосъстояние на домакинствата по време на рецесията през 2010 г. и периода на възстановяване, Световна банка, 2012 - 57 сваляния

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]