Foundation for Local Government Reform
Разработване на ОПР
прегледана: 8395

През януари и февруари 2005 г. ФРМС проведе 6 практически обучителни семинара в помощ на общинските специалисти, ангажирани с разработването на общинските планове за развитие. Обучителните семинари бяха проведени в шестте района за планиране и обхванаха общините на територията на всеки един от тях.


Лектори бяха експерти от Дирекция "Стратегическо планиране на регионалната политика" в Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Те споделиха с участниците различни аспекти от общата методология за разработване на ОПР и дискутираха специфични моменти от него.


Семинарите предоставиха възможност на общинските специалисти да вземат участие в практическите и теоретичните занимания, свързани с работа по отделни компоненти от Общинския план, и едновременно с това бяха форум за обмяна на полезни практики. Според участниците в тях предоставената информация е била изключително полезна и навременна и същевременно е осветлила процеса на изготвяне на ОПР.

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]