Foundation for Local Government Reform
Регистър на участниците
прегледана: 5573

ФРМС представя актуализирания регистър на участниците в Селската мрежа.

Регистрираните за участие нестопански организации, земеделски производители, фермери, регионални и национални браншови асоциации, читалища, представители на малки и средни предприятия, земеделски кооперации, общини и кметства, регионални структури на Министерството на земеделието и горите, са вече над 560!

ФРМС пое инициативата да информира по електронен път участниците за новости, свързани с Мрежата, както и за възможности за финансиране на инициативи за развитие на селските райони.

Прикрепени файлове
1.doc1.doc

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]