Foundation for Local Government Reform
Рентабилни решения за спестяване на енергия и оползотворяване на отпадъци
прегледана: 3244

От 5ти до 7ми април София ще бъде домакин на 12то издание на изложенията и конференциите ЕЕ и ВЕ (eнергийна ефективност и възобновяема енергия), Smart Cities (интелигентни градове) и Save the Planet (управление на отпадъци и рециклиране) 2016

Организатор: Виа Експо

С подкрепата на ФРМС

 

Най-учтиво Ви информираме за предстоящото събитие и Ви представяме кратък преглед на теми и продукти, които биха били от интерес за Вас, като представители на българските общини.

Конференциите:

Ще бъдат разгледани темите:

  • Източници на финансиране от европейските фондове за конкурентоспособност; Централизирано отопление; Геотермална енергия; Пасивни сгради; Модернизиране на търговски центрове с цел намаляване на тяхната консумация на енергия;
  • Предизвикателства пред бъдещите градове; Аспекти на националната политика в ИТ; Зелени иновационни решения; Нови перспективи за българските общини; Бъдещи интернет приложения в градовете, транспорта и логистиката; Реализирани проекти за интелигентни градове в българските общини
  • Рециклирането на пластмасови отпадъци; Технология за очистване на димни газове; рециклиране на строителни отпадъци; Как да превърнем отпадъците в ресурс в секторите храни и напитки, селско стопанство и дървообработване.

 

Програма Конференция управление на отпадъците

Програма Конференция енергийна ефективност и зелена енергия

Програма на Конференция Интелигентни градове

Регистрация*

*Представителите на общини имат 40% отстъпка. За да я получите, когато си правите регистрацията, моля отбележете, че сте от държавни и академични среди.

 

Изложения:

Към момента участие в изложенията ще вземат компании от 13 държави: Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Италия, Полша, Португалия, Словакия, Швейцария, Холандия и Чешка Република.

Сред продуктите и услугите на изложителите са: решения за управлението на отпадъци от момента на възникването им до окончателното им третиране и оползотворявaне; технологии и съоръженията за третиране на опасни отпадъци; централи за изгаряне на всички видове отпадъци за производство на енергия; системи и технологии за рециклиране на пластмаси, дърво, метал, текстил, хартия, гума, електрическо и електронно оборудване, строителни и  битови отпадъци; др.; интелигентен трансторт (паркинг, достъп, осветление), решения за намаляване на енергийното потребление на общинските сгради и улици; експертна консултантска дейност за общини вкл. енергийни и екологични анализи и прогнози, стратегии, програми и планове за действие; др.

Регистрация посещение

Брошура

www.viaexpo.com

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]