Foundation for Local Government Reform
Ресертификация 2007
прегледана: 5930

10 общини от Българското партньорство за местно икономическо развитие кандидатстваха за подновяване на своя сертификат “Община, готова за бизнес развитие“, след като срокът на сертификатите изтече през юли т. г. Екипът на ФРМС оцени по документи кандидатурите.

Всички общини, които кандидатстват за ре-сертификация, трябва да докажат, че покриват критериите за сертификация. Те включват:

  • създаване на професионално звено по икономическо развитие в рамките на общинска администрация, с екип от добре обучени и подготвени специалист/и;
  • прозрачност в работата с бизнеса;
  • оценка на ресурсите за икономическо развитие и изготвяне на актуален план за икономическо развитие на общината;
  • наличие на маркетингови материали;
  • участие в общия маркетингов уеб-сайт и в мрежата на Българското партньорство за местно икономическо развитие;
  • подкрепа за запазване и разширяване дейността на фирмите от общината.

Новите сертификати ще бъдат връчени през септември 2007 г.

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]