Foundation for Local Government Reform
Семинари за общински съветници
прегледана: 6075

Успешно премина първият за страната ни информационен семинар по темата "Пътят на Структурните фондове до България", предназначен за общински съветници. Събитието се проведе на 14 април 2006 г. в Луковит, като участие взеха общинските съветници заедно с експерти от общинската администрация.

Информационният семинар бе иницииран от Фондацията за реформа в местното самоуправление, тъй като темата е изключително важна за общините в страната, а до този момент общинските съвети като че ли са нямали възможността да се запознаят в детайли с новата политики на Европейския съюз (ЕС) и да получат синтезирана информация относно новата роля, отговорности и предизвикателства пред общинския съвет в условията на бъдещото членство на страната ни в ЕС.

С голям интерес общинските съветници от Община Луковит участваха в информационния семинар. Желание за участие, заедно с общинските съветници, изявиха и представители на общинската администрация. По време на семинара те не само получиха практическа информация относно възможностите на местно ниво по линия на Структурните фондове на ЕС и съответно оперативните програми на България, но и дискутираха помежду си как те виждат ролята на Общинския съвет, колко важно е единомислието и интегрираният поглед и действие за местно развитие.

Информационният семинар бе организиран съвместно с Регионалното сдружение на общините "Централна Стара планина" и с финансовата подкрепа на Американската агенция за международно развитие.

След края на информационния семинар участниците споделиха, че са получили много по-реалистична представа относно бъдещите предизвикателства и новите отговорности на общинския съвет относно това доколко и как общините ще се справят със задачите, определящи устойчивото развитие на местно ниво.

Общинските съвети, желаещи да преминат такова обучение, могат да направят заявка на тел.: 02 /976 89 32 или e-mail: [email protected]

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]