Foundation for Local Government Reform
Семинари по УУЗ
прегледана: 5456

От 17 януари до 6 февруари 2007 г. ФРМС ще проведе цикъл от семинари в шестте района за планиране на страната, озаглавени "Политиката за устойчиво управление на земите и прилагането й на общинско ниво".

Семинарите са част от новостартиралия проект "Интегриране на политиките в рамките на Националната програма за действие за устойчиво управление на земите и борба с опустиняването в Общинските планове за развитие 2007 - 2013 г.", реализиран от ФРМС в рамките на националния проект "Устойчиво управление на земите" на Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и горите и Програмата на ООН за развитие, финансиран от Глобалния екологичен фонд.

Основната цел на семинарите е да представят пред общински специалисти националната политика за устойчиво управление на земите (УУЗ) и да очертаят перспективите и начина, по който тази политика да стане неделима част от общинската стратегическа рамка и да подкрепи усилията на общинско ниво за ефективно прилагане на политиката за УУЗ. Също така ще бъде представен и доклад, който очертава съществуващата правна и институционална рамка за УУЗ и дава конкретни насоки за "пренасянето" на тази политика на общинско ниво.

В заключителната част на семинара ще представим и предстоящите стъпки в рамките на проекта, както и бъдещите възможности за включване на пилотни общини в работата по внедряване на политиката за УУЗ на местно ниво и осъществяването на демонстрационни проекти в тази област.

За повече информация по проекта:
Марина Димова, координатор на проекта, ФРМС;
тел.: 02/9768931; електронна поща: [email protected]

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]