Foundation for Local Government Reform
Среща на НПО
прегледана: 4428
На 28 и 29 март 2009 г. край Асеновград ще се проведе среща на неправителствените организации, участващи в проекта „НПО - надеждни партньори за развитие”, изпълняван от ФРМС. В първата част на срещата ще се дискутират досега изпълнените дейности, както и предстоящите форуми за споделяне на добри практики.
 
Втората част е посветена на идеи и предложения за продължаване на съвместната работа и организиране на общи инициативи.
 
Срещата се осъществява в рамките на проект, финансиран по ОПАК, съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ.
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]