Foundation for Local Government Reform
Среща по проект ALAVA
прегледана: 5274

На 1 юли 2005 г. в София се проведе координационна среща с петте местни неправителствени организации, избрани да участват в организирането на обучителни курсове по проект ALAVA "Обучението на възрастните - добавена стойност към работата на неправителствените организации, изградени на основата на местните общности", финансиран по програма Грюндвиг 1 - централизирани дейности на Европейската комисия.

На срещата присъстваха представители на ФРМС, център ЛАКТЕА, Бюрото за проекти в София на Института за международно сътрудничество към Сдружението на германските народни университети, които са основни партньори по проекта и представители на петте местни организации - читалище "Братя Миладинови" - с. Микрево, Община Струмяни, Бизнес-център - Свищов, читалище "Добри Войников" - Шумен, читалище "Развитие" - гр. Пещера и ИМКА - Габрово.

Основната цел на проекта е да подпомогне укрепването на неправителствени организации в малки общини и превръщането им в центрове за обучение. В рамките на проекта ще бъдат разработени програми за обучение в 4 области, посочени като най-важни от местната общност. Предстои извършване на оценка на нуждите по места, а обученията ще стартират през следващата година.

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]