Foundation for Local Government Reform
Стъпка към реализация
прегледана: 5717

В два поредни уикенда ФРМС проведе обучения за представители на 10-те общини участнички в реализацията на Програма "Подобряване на социалната среда" на ФРМС/Мот по темите "Подготовка на проекти" и "Управление на проекти". Лектор бе ръководителят на екип "Финансиращи програми" на ФРМС г-н Тодор Млладенов.

В обучението взеха участие общо 25 души представители на общински администрации, неправителствени организации, читалища, училища и детски градини. Необичайна, но и много плодотворна се оказа съвместната работа на възрастни и младежи членове на младежки парламенти.

Целта на обучението бе чрез интерактивни методи да се разгледа теоретичната практическата страна на проектна идея, формулиране на цели и дейности, бюджетиране, както и да се проследи цикълът на управление на проект.

Вярваме, че разширяването на кръга хора, които се амбицират да подготвят проекти, ще допринесе за про-активното участие на гражданите във вземането на решения на местно ниво и в привличане на допълнителни донорски средства за реализация на местни проекти.
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]