Foundation for Local Government Reform
Тематичен конкурс за иновационни практики
прегледана: 6789

Фондацията за реформа в местното самоуправление обявява

Тематичен конкурс за иновационни практики

Евроинтеграция: предоставяне на информация
и реализиране на успешни европейски проекти
До 15 април 2005 г. ФРМС ще приема иновационни практики за тематичен конкурс на тема Евроинтеграция: предоставяне на информация и реализиране на успешни европейски проекти . В началото на май 2005 г., с отбелязването на Деня на Европа, ФРМС на тематичен семинар ще обяви победителя в тематичния конкурс!

  >> Предоставянето на информация по конкретни теми, свързани с европейската интеграция на страната, постигането на по-добро осъзнаване на възможностите и отговорностите, които различните професионални и обществени групи ще получат с приемането на България за член на ЕС, са на дневен ред в редица български общини. Често информационните кампании се осъществяват в партньорство с местни партньори от различни сфери. Ако във вашата община е реализиран проект, който надгражда знанията за ЕС на различни обществени групи и намирате в него иновативни моменти, опишете го и участвайте в конкурса на ФРМС!

  >> Ако вашата община е реализирала успешни проекти, финансирани от европейски фондове, като с това е допринесла за изграждане на местен капацитет и популяризиране на европейската идея за устойчиво и равнопоставено развитие, опишете ги и участвайте в конкурса на ФРМС!

В конкурса могат да участват общини, както и техни граждански и бизнес партньори.

Практиките, представени в конкурса, ще станат част от Националния конкурс Община новатор 2005, в който ФРМС отличава общините в България, най-активно прилагали и споделяли иновационни практики в местното самоуправление.

  Вече седма година ФРМС последователно насърчава, събира и разпространява новаторски практики, които стимулират находчивостта и обмяната на опит в българското местно самоуправление чрез своя проект Иновационни практики в България . Проектът стартира през септември 1998 г. с финансовата подкрепа на Институт Отворено общество - Будапеща, Програма Инициатива за реформа в местното самоуправление и обществените услуги, и Американска агенция за международно развитие (ААМР). Общини, заинтересовани неправителствени организации, граждани и държавни институции получават в печатен и електронен вид достъп до информация за постиженията на своите колеги, както и възможност да направят своята дейност широкоизвестна (практиките се публикуват от ФРМС на български и английски език).

  Иновационна практика може да бъде както скромно подобрение в съществуващи процедури и политики на общината, така и систематични, фундаментални промени. Практиката може вече да съществува в други институции или общини, но да представлява новост за даденото населено място. Тя трябва да е допринесла за положителни промени: ефективността на работа да е увеличена или да е подобрен достъпът до информация или сътрудничеството с други сектори, да са спестени пари, материали и време, но това да не е за сметка на скъпи методи и технологии или голямо по размер финансиране.

Защо да участвам?

  С всяка споделена иновационна практика Вие:

   >> ставате част от най-отворената мрежа за обмен на опит между новаторите в местното самоуправление
   >> представяте вашата общност и получавате признанието на колегите си от цяла България
   >> окуражавате другите, намирате последователи и надграждате общия успех
   >> успешно се включвате в надпреварата за Годишната награда Община новатор 2005 !

Опишете и споделете Вашия опит!

Участвайте и спечелете!

Изпращайте своите иновационни практики за конкурса до Фондацията за реформа в местното самоуправление в срок до 15 април 2005 г. до Надежда Самсарова ([email protected]) и Ралица Вълкова ([email protected]).

Очакваме Вашите иновационни практики!

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]