Foundation for Local Government Reform
Тестване методика
прегледана: 5217

В дните от 20 до 25 юли 2009 г. екипът на ФРМС участва в пилотно прилагане на методиката за оценка на прилагането на принципите на добро управление на местно ниво.

Тестването на методиката бе проведено в общините Белене, Брезник, Бургас, Бяла, Област Русе, Горна Оряховица, Казанлък, Карлово, Кърджали, Летница, Ловеч, Пазарджик, Перник, Поморие, Свищов, Севлиево, Смолян, Средец, Стралджа и Тунджа.

Във всяка от пилотните общини бе сформирана местна оценяваща комисия, чиято работа бе организирана от координатор. На работни срещи оценяващите комисии работиха по самооценка на общините си по два от принципите за добро управление на местно ниво.

На тези работни срещи участниците дадоха ценни препоръки за корекции и уточнения в методиката за оценка, като с това изключително много помогнаха тя да се превърне в работещ инструмент, приложим във всички 264 общини в България.

Екипът на ФРМС горещо им благодари за отделеното време и положените усилия!

До края на месеца ще бъде готов окончателният вариант на Методиката за оценка на прилагането на принципите на добро управление на местно ниво в България. Екипът на ФРМС разработва методиката по поръчка на Националния омбудсман в рамките на Проект №К08-12-1-C/09.07.08 „Прилагане на принципите на доброто управление в местната власт”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Методиката ще бъде разпространена сред всички български общини.

 

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]