Foundation for Local Government Reform
Техническа помощ за разработване на ОПР
прегледана: 6776

Фондацията за реформа в местното самоуправление започна инициатива за оказване на техническа помощ на общини при разработване на Общинските планове за развитие (ОПР).

След проведени два кръга на селекция на общини и на базата на получените от страна на общините мотивационни писма, демонстрирана съпричастност и обратна информация, ФРМС избра общините, които ще получат съдействие при изготвяне на ОПР. Това са Гурково, Долна баня, Ихтиман, Калояново, Кнежа, Лясковец, Мизия, Панагюрище, Провадия, Раковски, Смядово, Тутракан, Харманли, Хисаря, Ябланица, които бяха избрани за съвместна работа по изготвяне на ОПР и подписаха Меморандуми за партньорство.

Екип от експерти в областта на регионалното развитие и планиране ще работи съвместно с общините в процеса на разработване на ОПР до края на април 2005 г.

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]