Foundation for Local Government Reform
Управление на цикъла на проекта
прегледана: 9648
Фондацията за реформа в местното самоуправление издаде Наръчник "Управление на цикъла на проекта" - най-новата публикация на Европейската комисия, подготвена от Службата за сътрудничество EuropeAID през март 2004 година.

Това издание е още една стъпка в целенасочените усилия на ФРМС да оказва постоянна подкрепа на представителите на местните и регионалните администрации, централната власт, неправителствените и бизнес организации и обучаващите институции в разработването и управлението на качествени проекти и програми, финансирани от фондовете на Европейския съюз и други донори в България. В тяхна помощ от 2000 година насам ФРМС осъществява по различни програми поредица от обучения за подготовка на успешни проекти, подкрепени от изданието на варианта на Наръчника от 2001 година и други учебни материали, и развива мрежи от специалисти в тази област.

Настоящият Наръчник "Управление на цикъла на проекта", опирайки се на опита, обобщен в предишните му варианти, предлага много подробни и ясни насоки за изискванията на Европейската комисия за качество, методите на оценка и цялостното управление на проекти и програми. Наръчникът обхваща 160 страници и ще бъде предоставен на всички общини в страната.

Част I разглежда политиката на ЕК за сътрудничество в развитието, същността на проектния подход и етапите на цикъла на проекта.

Част II представя подхода на логическата рамка и ефективното му използване за наблюдение, оценка и управление на проекти и програми. Особено внимание е отделено на принципите на участие и фасилитиране на процесите. Насоките са подкрепени от много примери, модели на основни документи и описание на полезни инструменти за управление на цикъла на проекта.

Преводът и публикуването на Наръчника се осъществяват с разрешението на Европейската комисия. Благодарни сме на служителите на EuropeAID за готовността да предоставят новия материал на българската аудитория и сме щастливи, че успяхме да подготвим един от първите му преводи на чужд език.

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]