Foundation for Local Government Reform
Успешни сесии за изграждане на ефективни екипи
прегледана: 7338
От началото на октомври 2004 г. Фондацията за реформа в местното самоуправление предлага на местните власти безплатен обучителен семинар "Работа в екип".

Програмата на обучението включва теми, касаещи правилата за работа и характеристиките на ефективно работещ екип; общуване и изграждане на доверие в екипите; разрешаване на междуличностни и междуекипни конфликти; лидерство и основни управленски и организационни умения на ръководителя; разлики между екип и административна група и др.

Обучението включва интерактивни методи като упражнения и работа по групи, дискусии, въпроси и отговори, които пряко засягат реални проблеми в работата на общинските администрации и общинските съвети към настоящия момент.

По заявка на РСО Централна Стара планина се проведоха две обучения за Общинска администрация и Общински съвет - Антоново и за Общинска администрация - Габрово. Предстои провеждане на семинар "Работа в екип" и за представители на Общинска администрация и Общински съвет - Павел баня (10 и 11 ноември 2004 г.).

Участниците в обученията са истински развълнувани от неформалната среда и интерактивната форма на занятията: дискусии, ролеви игри... Оценен като изключително компетентен и творчески е и приносът на водещите занятията Антоанета Цонева, Маргарита Проданова, Дилян Млъзев и Дени Каменов.

Примерна заявка за провеждане на този вид обучение можете за изтеглите от тук.

Заявката изпращайте по факс (02) 976 89 30

Ето отзиви на някои от участниците в обученията:

  ... Продължавайте да сеете мъдрост и да ни учите!
   ... Както винаги ФРМС се представи на ниво - и организацията, и чудесните лектори!
    ... Да сте по-често сред нас и по други теми!

    Теми от обучението:
    - Един постулат препоръка: Не изливайте гнева си върху личността, а върху ситуацията; съвети относно междуличностните взаимоотношения в живота изобщо;
    - Конкретни практически идеи за работа в екип;
    - Балансиране на собствени знания и умения с общата цел на екипа;
    - Провокиране на чисто практически идеи и намерения за подобряване работата в екипа, в който работим;
    - Непримиримост към проблемите и организацията на работата;
    - Подготовка на добре работещия екип;
    - Хората винаги могат да седнат на една маса;
    - Подобряване ефективността на работата в отделите;
    - По-развито чувство за отговорност към проблемите;
    - Екипността - повече идеи пораждат по-добри резултати;
    - Взаимодействието с колегите и ръководството;
    - Алгоритъм на действия;
    - Ръководя екип - всичко ще ми е от полза;
    - Доверието - липсата на доверие в хората от екипа ще доведе до липса на постигане на неговите цели;
    - Работата в екип - с оглед постигане на набелязаните цели.За повече информация:
Николета Ефремова, ръководител екип "Обучения", ФРМС
тел.: (02) 976 89 32
e-mail:
[email protected]
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]