Foundation for Local Government Reform
Успешно обучение
прегледана: 5238

Приключи обучението на 14 представители на местните власти и бизнеса от малки и средноголеми общини в Армения, организирано от ФРМС от 12 до 18 септември 2004 г. В петък, 17 септември 2004 г., участниците в обучението имаха заключителни срещи в офиса на ФРМС в София. В резултат на обмяната на опит и добри практики, с които те се запознаха в рамките на работната седмица, членовете на групата разработиха проектни идеи за адаптиране на българския опит в арменските общини.

По време на церемонията за връчване на сертификатите за успешно завършване на обучението гостите от Армения споделиха, че са научили много от срещите и разговорите в България и са готови да разгърнат нови инициативи за утвърждаване на ролята на общините в процеса на местно икономическо развитие, за широко партньорство между общината и бизнеса и за успешно привличане на инвестиции.

Фондацията за реформа в местното самоуправление изказва сърдечна благодарност от свое име и от името на арменската група за проведените срещи и за готовността на представителите на следните държавни институции, общини и неправителствени организации да споделят своя опит в областта на икономическото развитие:

  Българска агенция за инвестиции
  Асоциация за малки и средни предприятия
  Община Севлиево
  Областна управа Габрово
  Община Габрово
  РСО Централна Стара планина
  Регионална туристическа асоциация "Централна Стара планина"
  Община Трявна
  Община Добрич
  Търговско промишлена палата, Добрич
  Община Стара Загора

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]