Foundation for Local Government Reform
ФРМС организира среща
прегледана: 5790

Фондацията за реформа в местното самоуправление организира среща на представители на мисиите на Американската агенция за международно развитие от Централна и Източна Европа на тема "Местното икономическо развитие в Източна Европа. Успешни стратегии". Конференцията е по инициатива на Международната асоциация на градските управи, Вашингтон, САЩ, и ще се проведе в периода 23 - 27 януари 2005 година в София.

Ще бъдат разгледани теми като:

  Активни субекти за икономическо развитие
  Фактори за икономическо развитие
  Новата роля на местните власти за развитие на местните икономики
  Българско партньорство за местно икономическо развитие
  Какво търси бизнесът, когато взема инвестиционно решение
  Програми за подпомагане на частния сектор на местно ниво
  Стратегии за устойчиво развитие и др.

В събитието ще вземат участие представители на ААМР, САЩ, Унгария, Украйна, Сърбия, Черна гора, Румъния, Русия, Албания, Македония, България, Казахстан, Грузия, Молдова, Косово, Хърватска, Киргизстан, Босна и Херцеговина.

Предвижда се посещение в две български общини, което ще бъде практическата част от представянето на България. Успехите на проект "Местно икономическо развитие и маркетинг на българските общини" на ФРМС ще бъдат презентирани от г-жа Гинка Капитанова, изпълнителен директор на ФРМС.

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]