Foundation for Local Government Reform
ФРМС стартира нов проект
прегледана: 5894


През януари 2006 г. по инициатива на Американското посолство в България, Столична община и ФРМС стартира проект "Подобряване на административното обслужване в град София".

Проектът ще се реализира с консултантската и финансова помощ на ФРМС, като основната му цел е създаване на официални канали за обмен на документи и информация по електронен път между Столична община и три административни района - Възраждане, Студентски и Младост. Дейностите по проекта ще се изразят в:

    1. Надграждане на ползваните от 4-те администрации информационни системи с цел изграждане на звена за изнесено административно обслужване на принципа Едно гише в районите, в които няма такова, и повишаване възможностите на вече изградените.

    2. Създаване на съвременна технологична, информационна и комуникационна инфраструктура.

    3. Разработване и разпространение на различни информационни средства: информационни табла и табели, каталози на услугите, брошури, молби по образец и анкетни карти за обратна връзка с гражданите, обновяване на съществуващи сайтове.

    4. Провеждане на застъпническа кампания за подобряване на административното обслужване в административните райони напр. пресконференции, работни срещи със служители от администрациите, обмяна на опит с други общини, обратна връзка от клиентите на административни услуги.

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]