Foundation for Local Government Reform
ФРМС успешно приключи
прегледана: 5705

"ФРМС Консулт" успешно постави завършек на усилията, вложени в рамките на проект "Планиране на местното икономическо развитие на Община Летница", който се осъществи през изминалите 6 месеца и бе финансирани по Програма „Активни услуги на пазара на труда” на Министерството на труда и социалната политика и Световната банка.

Проктът се осъществи в партньорство с Община Летница и съвместната работа на екипа на "ФРМС Консулт" както с ръководството на общината, така и с общинската администрация, Общинския съвет и местни заинтересовани страни се оказа ефективен и полезен подход за създаване на Стратегия за местно икономическо развитие на Община Летница, основан на широкото участие на местното население. 


Основното усилие на проекта бе насочено към създаване на Стратегия за местно икономическо развитие, но като добавена стойност към инициатива бе създаване на маркетингови материали на общината, представящи икономическия и инвестиционния потенциал на местно ниво, както и кратка брошура и плакат, които пък представят в резюме съдържанието на Стратегията.

По време на официална среща на 21 юни 2007 г. екипът на „ФРМС Консулт” представи Стратегията за местно икономическо развитие на Община Летница на кмета на общината г-н Красимир Джонев и на председателя на Общинския съвет Александър Михайлов.

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]