Foundation for Local Government Reform
Форум по околна среда
прегледана: 5858
Българското партньорството за местно икономическо развитие участва с щанд на I-ви Форум по околна среда на федерална провинция Заарланд в България Отпадъци и отпадни води , който се проведе на 3 април 2006 г. в гр. София, хотел Шератон , и се организира за първи път от Министерството на икономиката и труда на федерална провинция Заарланд - Германия и Центърът за производителност и технологии Заарланд в сътрудничество с Министерство на околната среда и водите на Република България.

Целта на форума бе да се установят преки контакти, да се обмени опит и да се обсъдят възможностите за сътрудничество между германски и български фирми и институции в областта на околната среда.

Водещи теми на форумa бяха предизвикателствата в сектора на околната среда с оглед на присъединяването на България към ЕС, управлението на отпадъците и отпадните води и квалификацията в областта на околната среда.

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]