Foundation for Local Government Reform
Форум „Река Марица като фактор за развитието на Южен централен район"
прегледана: 3539


Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в Регионален Обществен форум за Южен централен район по Предвижда се работата на Обществения форум да протече в 3 сесии в периода февруари-март 2016 г. Структурата и участниците във Форума, както и дневният ред са подробно описани в приложените резюме и програма.

Първата сесия на Форума ще бъде на тема:Река Марица като фактор за развитието на Южен централен район" и ще се проведе на 3 февруари 2016 г. от 10.00 часа в гр. Пловдив, зала 300 на областната администрация (пл. "Никола Мушанов" № 1).

Обръщаме се към Вас с покана за участие на първата сесия на Форума, както и в по-нататъшната му работа.

Моля да потвърдите Вашето участие до 1 февруари 2016 г. на  тел. 02/976898902/9768989, 0898464202 или ел. поща [email protected] - Демир Деянов.

Пътните разходи до мястото на провеждане на събитието и обратно ще бъдат за сметка на проекта, изчислени на база на цената на билет за обществен превоз или фактура за гориво на стойността на действителния разход. При пътуване с личен автомобил, моля фактурата за гориво да бъде издадена с данните на бенефициента по проекта: Сдружение «РАРИ-Мизия», БУЛСТАТ 131253223, гр. София, ул. «Димитър Хаджикоцев» 25, МОЛ Александър Михайлов.


Проект „Насърчаване гражданското участие във формирането и прилагането на политики  за регионално и местно развитие” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. и осъществяван от Сдружение „Регионална асоциация за развитие и иновации – Мизия“ (РАРИ-Мизия) и Фондация за реформа в местното самоуправление (ФРМС) в партньорство с Областния управител на Пловдив.

Прикрепени файлове
Forum_SCR_pokana.pdfForum_SCR_pokana.pdf
Forum_SCR_programa.pdfForum_SCR_programa.pdf
Forum_SCR_resume.pdfForum_SCR_resume.pdf

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]