Foundation for Local Government Reform
Форум 2012
прегледана: 4260

Форум за Югоизточна Европа за управление на отпадъци, рециклиране и възобновяема енергия

В периода 28-30 март 2012 г. ще се проведе Форумът за Югоизточна Европа за управление на отпадъци, рециклиране и възобновяема енергия, който включва:  Конференция и изложба за управление на отпадъци, рециклиране и екология ’Save the Planet; Конгрес и изложба за енергийна ефективност и възобновяема енергия (EE и ВЕИ) и Изложба за соларни технологии SEE Solar. Изявата се организира от Виа Експо и с партньорството на ФРМС и ще бъде ефективна платформа за представяне на най-съвременните технологии и добри практики, които могат да се приложат на местно ниво. Развитието на зелената енергия и интелигентното използване на отпадъците чрез превръщането им в ресурс са сред основните приоритети на ЕС. Общините разполагат с изключителна отговорност и играят активна роля за  реализирането на тези цели. Поради това за първи път стартира конкурсът „ЕкоОбщина“ 2012.  Всички проекти, които ще участват, ще са един богат каталог от идеи за устойчиви решения.

Конференция ‘Save the Planet’ и Конгрес за ЕЕ и ВЕИ

В програмата на двата форума ще вземат участие лектори от 20 държави с богат практически опит. Ще се дискутират горещите теми: депониране, рециклиране, енергия от отпадъци, енергийна ефективност и биомаса. Един от най-предпочитаните подходи в управлението на отпадъците е  превенцията, която ще е фокус на специална сесия. Експерти от Асоциацията на градовете и регионите за рециклиране и устойчиво управление на отпадъците ACR+ ще запознаят делегатите с ползите, законодателни мерки и резултатите от информационни кампании за намаляване на отпадъците. Ще бъдат представени конкретни примери от Малта, Франция и Великобритания. Друг интересен момент е сесията ‘Финансиране на проекти за ЕЕ и ВЕИ’. Ще бъде застъпено и публично-частното партньорство като успешна схема за финансиране и свеж финансов ресурс. Форматът на изявата е обогатен с многобройни нови инициативи - Кръгла маса с представители на общините, Дискусионeн форум  ‘Фотоволтаика’ , Италианският опит в интегрираното управление на отпадъците и др. 

Изложбите

Над 250 водещи компании ще покажат изключително разнообразие на системи за соларна, био-, вятърна и хидроенергия, решения за енергийна ефективност, електрически автомобили,  оборудване за третиране и събиране на отпадъци, транспортни средства,  технологии за компостиране, рециклиращи машини, финансови и консултантски услуги и др. Очакват се над 7000 посетители от Югоизточна и Централна Европа. 

Силната международна промоция и отличната организация на събитието ще създадат предпоставки за интензивни делови контакти и превръщането на добрите практики в реални проекти.

 

Брошура ‘Save the Planet                   Брошура ЕЕ и ВЕИ  Статистика 2011       

Организатор: www.viaexpo.com

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]